Chủ tịch Hồ Chí Minh – tinh hoa của đức, trí nhân loại

Nhà nghiên cứu Hélène Tourmaire đánh giá: “Hồ Chí Minh là hình ảnh sự khôn ngoan của Phật, lòng nhân từ của Chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của Lê Nin, sự ung dung của một người chủ gia tộc… Tất cả được kết hợp hài hòa trong một dáng dấp tự nhiên”.
Đã 30 năm (1987-2017), kể từ ngày UNESCO quyết định công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người “tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử”, là: Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất của Việt Nam, vì những đóng góp của Người cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và những tiến bộ xã hội. Hơn 40 năm kể từ ngày người ra đi cả thế giới nói về người: Hồ Chí Minh, một nhân cách hoàn hảo, hình mẫu về con người mới của tương lai.

… Trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh có một sức mạnh khiến người ta vững tin rằng có Người ở Việt Nam thì không thể có chuyện gì xảy ra, rằng không bao giờ vắng Người ở Việt Nam, rằng Người mãi mãi ở Việt Nam, và vì thế Việt Nam mãi mãi có Người, Việt Nam mãi mãi là của Người”.

Hồ Chí Minh và con đường Người lựa chọn, sự nghiệp Người tiến hành đã trở thành một nhân tố quan trọng, đưa đất nước Việt Nam thoát ra khỏi những năm dài là thuộc địa, đem tên Việt Nam trở lại với bản đồ thế giới. Người đem lại cho nhân loại cần lao qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh bền bỉ, không một chút lợi riêng tư, thật là vĩ đại. Người trở thành vĩ đại không chỉ bởi tài lãnh đạo, đức hy sinh, tình yêu thương vô bờ bến với nhân dân, sự kiên định và lòng dũng cảm, kiên trung trong cuộc đấu tranh lâu dài, vì một nước Việt Nam độc lập, hoà bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, Người còn vĩ đại ở trí tuệ mẫn tiệp, sự lựa chọn chính xác và quyết đoán, chủ nghĩa nhân văn mang đậm cốt cách tâm hồn Việt của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng.

Được vinh danh là một trong những người “mở đường cho nhân loại đi tới ánh sáng”, giá trị vĩnh hằng trong tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời Người để lại cho chúng ta là: “Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hoà bình và công lý, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. ở bất cứ đâu nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống lại đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao”.

Sỹ Chiến

Tin cùng chuyên mục: