Linh mục Nguyễn Duy Tân bị buộc “nghỉ hưu” sớm

Trên trang  cá nhân linh mục Phan Văn Lợi thông tin, linh mục Nguyễn Duy Tân, quản xứ Thọ Hòa, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai đã bị  Đinh Đức Đạo cho “nghỉ hưu” sớm. Ngoài ra,  Đinh Đức Đạo còn yêu cầu linh mục Nguyễn Duy Tân trả lại giáo xứ Thọ Hòa cho  .

PV LỢI

Thông tin trên trang facebook cá nhân của linh mục Phan Văn Lợi

Lợi dụng rao giảng và mạng , linh mục Nguyễn Duy Tân tích cực tuyên truyền,  tình hình tôn giáo, dân chủ,  ở . Ngoài ra, vị linh mục này còn thường xuyên ra nước ngoài, đi nhiều nơi trong nước gặp gỡ, tiếp xúc với các , các linh mục có tư tưởng chống đối, trả lời phỏng vấn các đài, báo  , bóp méo tình tình tôn giáo,  Đảng, Nhà nước.

Linh mục Nguyễn Duy Tân bị buộc “nghỉ hưu” sớm

Linh mục Nguyễn Duy Tân tích cực sử dụng  để nói xấu Đảng, Nhà nước

Việc linh mục Nguyễn Duy Tân bị bề trên của mình cho “nghỉ hưu” sớm là nước đi khôn khéo của Tòa giám mục Xuân Lộc trong việc ổn định tình hình, tạo thiện cảm của chính quyền, cộng đồng dân cư với Tòa Giám mục Xuân Hòa cũng như giáo xứ Thọ Hòa.

Lê Đồng (VNTL)

Tin cùng chuyên mục: