Ông Phạm Xuân Dạch, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Lữ Đoàn 146 gửi đơn kiến nghị lên Tổng Bí thư đề nghị xem xét tư cách đảng viên của Lê Mã Lương

Đơn của ông Phạm Xuân Dạch, nguyên Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn 83, nguyên Chủ nhiệm Lữ đoàn 146 bảo vệ Trường Sa gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư và Ban Bí thư Trung ương Đảng:
Theo Tre lang

Tin cùng chuyên mục: