TỔNG GIÁM MỤC BÙI VĂN ĐỌC QUA ĐỜI KHI ĐANG DÂNG LỄ TẠI ROMA

Tổng giám mục Bùi Văn Đọc đã qua đời khi đang dâng lễ tại nhà thờ Thánh Phaolo ngoại thành Roma hôm 6 tháng 3 vì bị đột quỵ và đột ngột qua đời. Ông đang cùng đoàn Giám mục đoàn Việt Nam đến Roma để dự Ad Limina.

Tổng giám mục Bùi Văn Đọc đang quản lý Tổng Giáo phận Sài Gòn. Vài nét về tiểu sử Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc: Sinh ngày 11.11.1944 tại Đà Lạt. Thụ phong Linh mục : 17.12.1970 tại Đà Lạt. Tấn phong Giám mục : 20.05.1999 tại Đà Lạt. Tổng Giám Mục Phó : 28.09.2013. Tổng Giám Mục Sàigòn : 22.03.2014. Ông qua đời hưởng thọ 74 tuổi với 29 năm làm Linh mục và 19 năm làm Giám mục.

Ông là một giám mục nhân lành, đáng kính, câu nói nổi tiếng của ông trong một Thánh Lễ tại Roma năm 2009 ”NẾU CÓ AI KHÔNG THÍCH CỘNG SẢN, NGƯỜI ẤY KHÔNG NÊN YÊU CẦU CHÚNG TÔI KHÍCH BÁC HỌ”!
Nguyễn Thị Lý

Tin cùng chuyên mục: