Tư duy nô lệ, phụ thuộc và cầu ngoại bang trong cuộc tuần hành của Giáo xứ Văn Hạnh thuộc Giáo phận Vinh

Chúng tôi đã nhiều lần đưa tin về việc ngày 17/6/2018, các linh mục hạt Văn Hạnh, Hà Tĩnh thuộc Giáo phận Vinh đã kích động giáo dân toàn giáo hạt tụ tập, tuần hành xung quanh nhà thờ để phản đối dự thảo luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng.

Có nhiều nội dung, nhiều vấn đề cần mổ xẻ, phân tích trong vụ việc này như lợi dụng người già, trẻ em, đức tin… để phục vụ mưu đồ chính trị. Ở bài viết này, chúng tôi đề cập một khía cạnh khác thông qua những gì quan sát được qua hình ảnh, video clip đăng tải trên mạng xã hội. Đó là tư duy nô lệ, phụ thuộc, cầu ngoại bang trong cuộc tuần hành của giáo xứ Văn Hạnh thuộc Giáo phận Vinh.

Là công dân Việt Nam, chắc chắn ai cũng biết dân tộc ta trải qua nhiều thời kỳ lịch sử đánh giặc ngoại xâm oai hùng mới có được tự do, độc lập. Mỗi lần dân tộc ta mất độc lập, chủ quyền là do ngoại bang xâm lược, đánh chiếm. Và trong những lần ngoại bang xâm lược đó có không ít lần xuất phát từ lời kêu gọi từ bên trong mà dân gian có câu nói nổi tiếng là “rước voi về giày mả tổ”. Trong suốt quá trình lịch sử từ trung đại, cận đại cho đến hiện đại điều đó đều đúng với dân tộc Việt Nam. Việc điểm tên những lần cầu ngoại bang không quá khó, các bạn tự tìm hiểu được.

Chúng ta có được độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ như ngày nay đã trả giá biết bao nhiêu xương máu của các thế hệ cha anh. Vậy mà hãy nhìn những băng rôn, khẩu hiệu này:

Những người này muốn quốc tế cứu giúp cái gì đây? Cứu cái gì khi đất nước đang hoà bình, đang ổn định, đang độc lập, đang phát triển? Tạo cớ để đưa quân vào can thiệp quân sự, lật đổ chính quyền như một số nước trên thế giới thời gian vừa qua chăng? Những người này đại diện cho ai mà đòi kêu gọi nước ngoài “cứu Việt Nam”? Chắc chắn không phải đại diện cho nhân dân Việt Nam. “Quốc tế” đây là ai? Chắc các bạn cũng tự hiểu hướng họ đang nhắm tới!

Cũng có ý kiến cho rằng có lẽ chưa đến mức như vậy, những băng rôn, khẩu hiệu này là muốn nước ngoài “cứu” bằng cách gửi đô-la thôi! Chứ chưa đến mức họ mong muốn “cứu” dân tộc này bằng những “quả dân chủ” B52, tomahawk… như nước ngoài đã “tặng” các nước và đã “tặng” ngay cho dân tộc này mà đến nay hệ luỵ của nó vẫn còn dai dẳng!

Dù với bất kỳ lý do gì thì nhân dân Việt Nam đều lên án, phẫn nộ với tư tưởng vong nô, tư duy nô lệ, phụ thuộc và cầu ngoại bang như chỉ đạo của các linh mục Giáo hạt Văn Hạnh thuộc Giáo phận Vinh.

Huyền Trang (TTCPĐ)

Tin cùng chuyên mục: