Vì sao Việt Nam lại là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình”?

Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch Chủ nghĩa xã hội tập trung tấn công bằng “diễn biến hòa bình” với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là một trọng điểm chiến lược. Ngày 28-09-1991, Tổng thống Mỹ G.Bút-sơ tuyên bố “Hầu hết 45 năm qua, trọng điểm số một của chúng ta là ngăn chặn ý thức hệ cộng sản. Đến nay chúng ta mới đối phó với thách thức đó một cách thành công…Nhưng Đông Á-Thái Bình Dương vẫn là xứ sở của những xã hội phát triển mạnh mẽ nhất về kinh tế và chính trị. Ở đây lại vẫn còn một số chế độ cộng sản cuối cùng và những điểm nóng khu vực về chiến lược như Bắc Triều Tiên, Camphuchia và lãnh thổ tranh chấp chưa được giải quyết… Trong mọi trường hợp phức tạp này, khi kỷ nguyên phiêu lưu của Liên Xô đang giảm xuống, Mỹ cần có những lực lượng mới ở Việt Nam, Camphuchia, Bắc Triều Tiên. Ngày 12-01-1992, R.Ních-xon kêu gọi: “Trong lúc chào mừng thất bại của ý thức hệ cộng sản, chúng ta phải cam kết chấm dứt ách áp bức của Hà Nội đối với những người Việt Nam đã từng chiến đấu quả cảm cùng chúng ta”. Trong tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam ngày 11.7.1995, Tổng thống mỹ B.Clin-tơn không hề giấu giếm ý đồ xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, khi nói “Tôi tin rằng việc bình thường hóa, và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa người Mỹ và người Việt Nam sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây”.

Như vậy, chúng ta thấy rõ Việt Nam luôn là nơi tập trung các biện pháp tấn công phá hoại của các thế lực thù địch với một mục tiêu chính trị phản động là lật đổ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sở dĩ các thế lực thù địch chọn Việt Nam là trọng điểm chống phá trong hoạt động “diễn biến hòa bình” là bởi mấy lý do sau:

Thứ nhất, Việt Nam là nơi đế quốc Mỹ bị thất bại thảm hại trong cuộc chiến tranh quân sự trước đây. Đây là một thất bại đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, thất bại này để lại hội chứng nặng nề, do đó các thế lực ở Mỹ còn hận thù sâu sắc với chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, muốn xóa bỏ “hội chứng Việt Nam”. Để làm điều đó các thế lực ở Mỹ quyết tâm dùng “diễn biến hòa bình” để chiến thắng Việt Nam, lật đổ vai trò lãnh đạo của những người cộng sản ở Việt Nam.

Thứ hai, Việt Nam là một trong những nước xã hội chủ nghĩa còn lại có vị trí, vai trò ảnh hưởng lớn đối với phong trào cách mạng thế giới. Việt Nam là một dân tộc anh hùng, đã giương cao ngọn cờ đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Thắng lợi của Việt Nam đã góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Mặt khác, công cuộc đổi mới ở Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh đạo đã thu được những thành tựu vĩ đại, từng bước khắc phục khủng hoảng, kinh tế có bước phát triển quan trọng, giữ vững được ổn định chính trị-xã hội, bất chấp Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, sự bao vây phong tỏa, chống phá quyết liệt của kẻ thù. Thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới là nguồn cổ vũ lớn cho phong trào đấu tranh vì độc lập, dân chủ tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời nó còn là một thực tế hùng hồn chứng minh cho sức sống của chủ nghĩa xã hội. Do đó, các thế lực thù địch cho rằng tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định chủ nghĩa xã hội là con đường bế tắc, không thể đổi mới, cải tổ, cải cách thành công. Trên cơ sở đó để dễ dàng áp đặt mô hình kinh tế, chính trị tư sản phương Tây đối với các dân tộc khác.

Thứ ba, Việt Nam có vị trí chiến lược rất quan trọng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, án ngữ con đường biển huyết mạch từ Bắc Á xuống Đông Á và Ấn Độ Dương; với nguồn tài nguyên phong phú chưa được khai thác, một  nước lớn ở khu vực, dân số trên 80 triệu người là một thị trường lớn thứ hai ở Đông Nam Á… Với vị trí quan trọng đó mà từ trước đến nay Việt Nam luôn là nơi tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn. Chính vì vậy, Mỹ và các nước phương Tây luôn muốn có mặt ở Việt Nam, tạo ảnh hưởng ở Việt Nam để thực hiện các chiến lược về kinh tế, chính trị, văn hóa của họ. Ngoại trưởng Mỹ Cri-xtốpphơ ngày 19-05-1994 từng khẳng định: “Việt Nam là một nước lớn ở Đông Nam Á, có vai trò quan trọng đối với hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực”. Do đó thực hiện “diễn biến hòa bình” lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam luôn là mục tiêu quan trọng trong các chiến lược của Mỹ, nhằm tạo điều kiện để Mỹ có chỗ đứng ở Việt Nam, khống chế Việt Nam và từ đó thực hiện các chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên phạm vi thế giới.

Nhận thức đúng đắn vấn đề trên thiết nghĩ toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết một lòng dưới vai trò lãnh đạo của Đảng tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, đẩy lùi chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục: