Chính quyền huyện Diễn Châu yêu cầu linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ tháo dỡ công trình vi phạm nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế

Ngày hôm nay, 01/2/2018, Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu đã ra thông báo yêu cầu linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ quản xứ Đông Kiều, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu phải tháo dỡ công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được các cấp thẩm quyền cấp phép. Nếu không tự tháo dỡ thì chính quyền địa phương sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế theo luật định bắt đầu từ ngày 06/2/2018.

Văn bản của UBND huyện Diễn Châu

Thông báo nêu rõ “yêu cầu bà Đào Thị Liệu, linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ, Hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều nghiêm túc thực hiện quyết định xử phạt hành chính số 41 ngày 10/5/2017 của Chủ tịch UBND xã Diễn Mỹ. Nếu bà Đào Thị Liệu, linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ, Hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều không tổ chức tháo dỡ công trình trái phép nêu trên để khôi phục lại tình trạng ban đầu trước ngày 06/2/2018, UBND huyện Diễn Châu sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định của pháp luật…”.

Công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp bị người dân Diễn Mỹ liên tục phản đối

Như vậy, đây chính là động thái kiên quyết của chính quyền nhằm giữ nghiêm kỷ cương, phép nước. Những công trình sai phạm lấn chiếm đất công của các linh mục cực đoan đều phải dỡ bỏ, trả lại như ban đầu, vì tất cả phải thượng tôn pháp luật.

Nguyễn Thị Lý

Tin cùng chuyên mục: