Chuyện nhà sư 50 năm tuổi đảng

Sau khi thông tin nhà sư vừa viên tịch Thích Thanh Sam có 50 năm tuổi đảng, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, kiểu như tại sao đảng cộng sản vô thần mà một nhà sư (Phật giáo) lại là đảng viên và có tận 50 năm tuổi đảng? Nhân chuyện này một số chức sắc, tín đồ đạo Công giáo (chủ yếu là số chống đối, cải lương) cũng đã tích cực trong việc rao báo điều này. Xung quanh chuyện này xin được vắn tắt đôi điều như sau:
Hòa thượng Thích Thanh Sam, người mới viên tịch là đảng viên đảng cộng sản 50 tuổi đảng 
1. Nói đảng cộng sản vô thần là chưa hiểu đầy đủ và một cách nói có phần quy chụp. Đúng là tất cả đảng cộng sản trên thế giới, trong đó có đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng trên học thuyết XHCN mà hạt nhân là chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong đó phủ nhận những nền tảng của chủ thuyết hữu thần. Hay nói cách khác, nhân sinh quan và thế giới quan của những người cộng sản – đảng viên đảng cộng sản là duy vật biện chứng (hay cũng có thể nói là vô thần).
Và đó cũng là cái nền tảng mà họ có. Nhưng nói là đảng cộng sản vô thần thì hoàn toàn không đúng bản chất, là lệch lạc. Bởi từ khi thành lập đến nay, đảng cộng sản nói chung, đảng cộng sản Việt Nam nói riêng đã vận hành trên cơ sở dung dưỡng, phù hợp với nhiều bản thân khác nhau. Thế nên mới có chuyện tín hữu một tôn giáo nào đó lại là đảng viên cộng sản. Trong lịch sử đã không có ít người Công giáo là đảng viên và hiện nay điều đó đang được kế tục và phát huy. Phát biểu sau đây của chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời không những cho thấy đảng cộng sản không kỳ thị tôn giáo, ngăn cấm tín đồ các tôn giáo gia nhập đảng cộng sản mà còn khuyến khích…: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
 
Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả.
 
Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng.
 
Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó, chính sách của nó phù hợp với điều kiện nước ta.
 
Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có những ưu điểm chung đó sao? Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho mọi người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên cõi đời này, nếu họ hợp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết.
 
Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy.…..”. Vậy nên đừng băn khoăn tại sao chuyện lão hòa thượng nọ vừa viên tịch là đảng viên đảng cộng sản ngót ½ thế kỷ.
2. Khác với cách xuất thân của các chức sắc đạo Công giáo (độc thân và chưa có gia đình), chức sắc Phật giáo không đòi hỏi điều đó và thành phần của họ đa dạng hơn. Họ có thể là một nhà chính trị trước khi đến với đường tu; họ cũng có thể có chồng, có vợ trước khi xuất gia làm người cửa phật. Chuyện đó là hết sức bình thường. Và có thể khi đã trở thành người nhà Phật nhưng chính bản thân họ xét thấy, khi đó họ còn có ích cho đảng cộng sản và đảng cộng sản chưa khai trừ họ vì lí do xuất gia nên họ vẫn giữ đời bên cạnh việc đạo. Mặt khác, một trong những điểm nổi bật trong giáo lý nhà Phật là khuyến khích chuyện nhập thế. Nhà Phật không đòi hỏi một nhà sư phải suốt ngày ở khư khư trong đạo tràng, chùa chiên thì mới là tu, là có được đạo hành. Việc khuyến khích nhập thế, tham gia việc đời trong bổn phận và tu trì của tôn giáo là nguyên nhân khiến nhiều nhà sư chứ không riêng Hòa thượng Thích Thanh Sam vẫn tham gia đảng cộng sản đến lúc cuối đời.

Tin cùng chuyên mục: