Kẻ nào xuyên tạc Công thư 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, kẻ đó là giặc

Công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Trung Quốc năm 1958 công nhận lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc không bao hàm Hoàng Sa và Trường Sa. Tại thời điểm đó Trung Quốc cũng chưa hề chiếm giữ bất kỳ hòn đảo nào trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Như vậy, Khẳng định Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không những không công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc mà còn khẳng định lãnh hải của Trung Quốc mọi thời đại, cả về không gian và thời gian chỉ 12 hải lý, đều không có chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dù Trung Quốc đang chiếm giữ đảo Hoàng Sa và một phần phía Đông Quần đảo Trường Sa.

Thực tế, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, cách thời gian Công thư 1958 ra đời 16 năm, đánh chiếm đảo Gạc Ma và 1 số đảo phía Đông Quần đảo Trường Sa năm 1988 cách thời điểm Công thư 1958 ra đời 30 năm. Sau khi chiếm Hoàng Sa năm 1974, Nhiều lần Trung Quốc nhắc đến Công thư 1958 để yêu sách chủ quyền. Điều này hết sức phi lý về quy tắc 12 hải lý của Công ước luật biển năm 1982 (gọi tắt là UNLCOS 1982). Lịch sử pháp lý từ thời Tiền Lê, Hậu Lê, thời nhà Nguyễn cho đến thời Pháp đô hộ, thời Mỹ xâm lược nước ta và cướp quyền điều hành miền Nam Việt Nam của VNDCCH đều do người Việt Nam quản lý và sử dụng Quần đảo Hoàng sa và Trường Sa. Như vậy, về tính lịch sử, tính pháp lý, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam phải lên tiếng bảo vệ Công Thư 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đó chính là chúng ta đang đấu tranh bảo vệ tính pháp lý của hai quần đảo Hoàng Sa và một phần phía Đông Quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm lược.

Sự thật của Công Thư Phạm Văn Đồng không hề làm thay đổi ý chí của người Việt Nam khẳng định chủ quyền Trung Quốc trên biển chỉ trong phạm vi 12 hải lý. Đồng thời khẳng định, Trung Quốc không có bất cứ chủ quyền nào trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và 1 số đảo phía Đông Quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988 là hành động xâm lược trắng trợn chủ quyền của Việt Nam.

Kẻ nào xuyên tạc Nội dung của Công Thư 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là đang tiếp tay cho Trung Quốc hiện thực hóa phi pháp Hai Quần đảo Hoàng sa và Trường Sa của Việt Nam, không cần phân tích dài dòng, chính kẻ đó chính là giặc!

Phan Bá Cường

Tin cùng chuyên mục: