Lựa chọn nào quan trọng trong cuộc đời

1. Tham hay không tham?
Tham thì nhận quả của tham,
Không tham thì nhận quả của ‘không tham’,
Mình không tham, nhưng muốn người khác không tham giống mình, thì đó vẫn là tham vi tế.
2. Lựa chọn hay nỗ lực?
Cả hai, vừa lựa chọn vừa nỗ lực.
Nhưng mới bước ra đời thì làm gì có nhiều sự lựa chọn để mà chọn,
Nên đời cho cái gì để làm thì ráng mà nỗ lực cho đàng hoàng,
Khi mình đàng hoàng được với cả cái mình không thích thì có cái gì mình ngại trên đời nữa.
3. Cố gắng hay may mắn?
Càng cố gắng càng may mắn !
4. Nhìn sâu hay nhìn thoáng?
Đỉnh cao của ‘nhìn sâu’ chính là ‘nhìn thoáng’.
Ở đời có 2 kiểu nhìn thoáng,
Một là không có nhu cầu hiểu, mackeno (mặc kệ nó), lướt qua cho nhanh.
Hai là quá hiểu rồi, đã nhìn đủ sâu rồi, nên bắt đầu nhìn thoáng đi.
Nó tương tự đoạn thiền ngữ:
Chưa tu, thấy núi là núi, thấy sông là sông,
Đang tu, thì thấy núi không phải là núi, thấy sống không phải là sông,
Tu xong rồi thì thấy núi vẫn là núi, và sông vẫn là sông.
5. Tu hay không tu?
Ai cũng đang tu cả, đó là bắt buộc của tự nhiên và nhân quả,
Chỉ khác là, có người phòng bệnh trước, và có người đợi bệnh tơi tả rồi mới uống thuốc.
6. Bản ngã hay vô ngã?
Ngã gì cũng được, đừng làm phiền ai là được.
7. Lý hay tình?
Lý tính quá thì khô khan,
Tình cảm quá thì không thực tế,
Vừa lý vừa tình, linh hoạt theo tình huống, nhưng nền tảng vẫn phải đúng nhân quả mà làm.
8. Hành trình hay đích đến?
Đích đến cũng là một phần của hành trình,
Tại sao không vui hay hạnh phúc trên cả hành trình và cả đích đến.
9. Biết nhiều hay biết ít?
‘Biết điều’ là được.
10. Dũng cảm tiếp tục hay dung cảm từ bỏ?
Dũng cảm tiếp tục cái sẽ làm mình tốt lên,
Dũng cảm từ bỏ cái đang làm mình tệ đi.
tốt hay tệ thì theo định nghĩa riêng của mỗi người.
11. Tích cực hay tiêu cực?
Không quan trọng,
Quan trọng là thấy ra được, và chấp nhận được, những khả năng có thể xảy ra,
Hoặc trên thước đo của mỗi người, chấp nhận điều tốt nhất và cả điều xấu nhất có thể xảy ra.
Lạc quan không căn cứ thì thành chủ quan,
Bi quan không căn cứ thì thành Tai-wan.. hay quan-tài.
12. Thiện hay ác?
Cha đánh con, vì thương nó muốn dạy cho nó nhớ, thì chưa chắn đã ác,
Nhưng Cha đánh con, vì đã hả hê cơn giận, thì đường ác cũng khó tránh.
Nên ở đời, cái trông giống thiện chưa chắc đã thiện,
và người ta vẫn đang nhân danh cái thiện để che giấu nhiều cái tâm tham ở đằng sau.
13. Sống hay chết?
Còn sợ chết thì chưa thực sự sống.
14. Thiên đường hay địa ngục?
Cái giây phút mà mình mất đi sự định tĩnh và sáng suốt thì mình đã sống ngay trong địa ngục ngay lập tức rồi.
Còn ngược lại, lúc nào cũng biết mình, thận trọng và đàng hoàng trong từng cái nhỏ, thì thiên đường luôn ở đây.
15. Trình độ hay thái độ?
Vẫn có trình độ ảo, trình độ real.
Nên chưa chắc người có trình độ đã có thái độ,
Nhưng người có thái độ thì chắc chắn phải có trình độ cao.
16. Tỉnh hay mộng?
Người đang mộng thì hay nói về tỉnh,
Còn người đã tỉnh thì không còn gì để nói nữa.
17. Khổ hay diệt khổ?
Càng muốn diệt khổ thì càng khổ trong khổ,
Khi thấy khổ không phải là khổ thì ngay đó là diệt khổ…
Vì cơ bản là chúng ta không thể diệt một cái không có thật được.
Nguồn: NGHỆ

Tin cùng chuyên mục: