Bạo loạn ở nước Mỹ – Gậy ông lại đập lưng ông!

Quốc hội Mỹ ngày 06/01/2021 họp lưỡng viện để kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố ai là Tổng thống thứ 46, nhưng đã bị gián đoạn bởi làn sóng biểu tình của phe ủng hộ ông Trump, bạo động xảy ra… Hỗn loạn, bạo động ngay cơ quan lập pháp, máu đổ, người chết, lệnh giới nghiêm, lực lượng an ninh, Vệ binh quốc gia, Bảo vệ liên bang, cảnh sát chống bạo động trang bị vũ khí hạng nặng được triển khai, vào cuộc.
Thành trì của nền tự do, dân chủ nước Mỹ đang bị tấn công hay đang có cuộc “Cách mạng màu”???
Bất luận là gì thì ai can thiệp, hậu thuẫn? Phương Tây? Chắc không, vì cùng phe? Các quốc gia hậu xô viết, Trung Đông, Bắc Phi… (các quốc gia bị Mỹ và phương Tây can thiệp, lật đổ bằng CMM)? Chả đủ lực, sức làm chuyện này.
Vậy chỉ còn là sản phẩm của nền tự do, dân chủ, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của Mỹ chứ đâu, đã đến hồi “Gậy ông đập lưng ông” là thế, hãy chờ xem!
Thiên Quỳ Tử

Tin cùng chuyên mục: