Cử tri toàn tỉnh Nghệ An đi bầu cử đạt 98,8%

Cùng với 69 triệu cử tri trong cả nước, Nghệ An có 2.072.567/2.098.725 cử tri trong toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu tại hơn 3.200 tổ bầu cử để bầu các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt 98.8% cử tri trong danh sách đi bầu cử; có 2 huyện đạt 100% cử tri đi bầu (huyện Quỳ Châu và Thị xã Cửa Lò). Toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 3.416 khu vực bầu cử. Trong đó, có 207 khu vực bầu cử của 4 huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Tương Dương đã bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5/2021. Cử tri toàn tỉnh bỏ phiếu bầu chọn 13 đại biểu Quốc hội, 83 đại biểu HĐND tỉnh, 737 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.993 đại biểu HĐND cấp xã.
Nhìn chung, cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy định của Luật bầu cử, các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp đã tham gia và chỉ đạo tại tất cả các khu vực bỏ phiếu; các tiểu ban của Ủy ban bầu cử tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn bám sát diễn biến tình hình cuộc bầu cử; các thành viên Tổ bầu cử tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Ủy ban bầu cử các cấp.
Ngày tổ chức cuộc bầu cử lần này trùng vào ngày Chủ nhật 23/5/2021, như thường lệ Chủ nhật là ngày lễ trọng của cử tri đồng bào công giáo, song với trách nhiệm và ý thức của người công dân nên các cử tri đã sắp xếp thời gian để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.
Tại các tổ bầu cử hoạt động bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, an toàn; đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực sự là ngày hội của toàn dân; không khí và dư luận của cử tri đều đồng tình cao và tin tưởng vào kết quả của cuộc bầu cử lần này.
Đức Việt

Tin cùng chuyên mục: