Giáng 2 cấp hàm và sẽ cho ra khỏi ngành nữ Đại uý Lê Thị Hiền

Công an TP Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với Đại uý Lê Thị Hiền. Hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp từ Đại uý xuống Trung uý và cho ra khỏi ngành.

Nguồn: http://m.cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Giang-2-cap-va-se-cho-ra-khoi-Nganh-doi-voi-Dai-uy-Le-Thi-Hien-570033/?fbclid=IwAR0c-1UH4zSR6Ih1JebpIrnzZLSp7gvD8SoPlrmdQeP96mRvu3zV1vTrawg

Tin cùng chuyên mục: