Một số chiêu trò xảo tra quen thuộc của các thế lực thù địch chống phá đại hội Đảng

Bao giờ cũng vậy, mỗi khi chúng ta tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc, các đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tập trung công kích, tuyên truyền chống phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội…

Chúng chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nội dung, hình thức chống phá; tiến hành bài bản, hệ thống với việc huy động cùng lúc nhiều phương tiện, lực lượng tham gia mà đứng đầu là các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong ở ngoài như: Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đảng Dân chủ nhân dân, Đảng Vì dân, Tập hợp dân chủ đa nguyên…

Bên cạnh đó, chúng phát huy tối đa các trung tâm truyền thông nước ngoài như Đài BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt, RFA tiếng Việt, các tổ chức quốc tế, NGO nước ngoài như: Theo dõi Nhân quyền thế giới – HRW, Ân xá quốc tế – AI, Phóng viên không biên giới – RSF… để thực hiện việc phát tán hàng ngàn bài viết, tài liệu, video, phim, ảnh có nội dung sai trái nhằm tuyên truyền chống phá Đảng và chế dộ.

Chúng tập trung vào các nội dung: Phủ nhận, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền xuyên tạc công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng ta; đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng.

Lấy hiện tượng quy kết thành bản chất, thật giả lẫn lộn, bóp méo, xuyên tạc sự thật vào những sự kiện dư luận quan tâm bằng những kỹ xảo tinh vi của công nghệ, tạo dựng chuyện bằng cách lắp ghép, trích dẫn, cắt xén các lời phát ngôn, bài viết, hình ảnh… Mục đích của các thế lực thù địch, phản động là gây nhiễu loạn thông tin, làm cho người đọc, người xem thiếu kinh nghiệm dễ lầm tưởng, khó phân biệt, nhận diện thật – giả, đúng – sai.

Từ đó, đánh giá không đúng bản chất của vấn đề, sự kiện, nhân vật. Những luồng thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân về sự lãnh đạo Đảng và điều hành của Nhà nước, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân. Nguy hiểm hơn, nhiều thông tin kích động, tạo dựng mâu thuẫn, dẫn đến nhận thức sai lầm trong dư luận Nhân dân dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật.

Tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá một cách tinh vi theo kiều “mưa đâm thấm đất”, bàn tán, phản biện… gây nghỉ ngờ trong dư luận xã hội hết sức độc hại, nguy hiểm.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chỉ đạo công tác đấu tranh tư tưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị…tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động hòng làm đội ngũ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chính vì vậy, nâng cao nhận thức cách mạng, tăng cường cảnh giác, “đề kháng” đối với thông tin xấu độc, kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, đặc biệt trên internet là nhiệm vụ rất quan trọng của mỗi chúng ta, nhất là mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.

Hoa Tư

Tin cùng chuyên mục: