Cần xử lý nghiêm Đặng Hữu Dân – giáo viên Trường chuyên Hà Tĩnh suy thoái về đạo đức, tư tưởng, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng

Đặng Hữu Dân một giáo viên trường chuyên Hà Tĩnh suy thoái về đạo đức, tư tưởng, tự diễn biến, chuyển hoá.
Đây không phải lần đầu mà rất nhiều lần Dân đăng Facebook đá đểu, nói xấu chủ trương, chính sách, lịch sử của Đảng và nhà nước
Là một Thầy giáo, viên chức, Đảng viên dạy một ngôi trường danh tiếng Hà Tĩnh đào tạo ra hàng trăm ngàn học sinh xuất sắc, đúng con sâu làm rầu nồi canh trong một tập thể đẹp.
Dân lấy tư cách gì xúc phạm V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại của mọi thời đại, chính trị gia kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. V.I.Lênin là nhà lãnh đạo xuất sắc nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới – Nhà nước Xô-viết là nhà nước đầu tiên đã giải phóng người lao động khỏi ách áp bức bóc lột, đưa họ lên làm chủ xã hội và đã cứu nguy cho nhân loại khỏi họa diện chủng của phát xít, đồng thời là ngọn cờ đầu cho phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, tiến lên xây dựng một xã hội tiến bộ.
Với tư cách là một Thầy giáo đáng lẽ Đặng Hữu Dân phải dạy điều hay lẽ phải cho học sinh và xã hội, nhưng với sự suy thoái, diễn biến tư tưởng kiểu chống phá thì Dân đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không xứng đáng là người thầy đứng trên bục giảng.
Trước những lời lẽ xúc phạm, kích động của một người đang đứng trong hàng ngũ nhà giáo mà thuộc một trường chuyên top đầu của tỉnh, đề nghị Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cần có biện pháp mạnh tay để xử lý nghiêm, để cảnh tỉnh, răn đê. Và đến lúc, các cơ quan có liên quan Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, Sở TT-TT, Công an tỉnh cần phải vào cuộc phối hợp xử lý Đặng Nam Dân càng sớm các tốt, tránh ảnh hưởng xấu đến Nhà trường và học sinh. Và củng biết đâu nếu cản tỉnh sớm Đặng Hữu Dân sẽ biết sai mà quay đầu là bờ!
Có thể thấy chưa bao giờ Đảng ta xử lý nghiêm minh các sai phạm như hiện nay ,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ” không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai” vì vậy không thể để Đặng Hữu Dân ngang nhiên thách thức dư luận?
T/t

Tin cùng chuyên mục: