Chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng đúng quy định, đảm bảo khoa học

Qua đối thoại, kiểm tra xác minh các nội dung, vấn đề còn băn khăn của người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định, chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) là hoàn toàn đúng đắn, tuân thủ quy định pháp luật, các quy trình thủ tục đầu tư đầy đủ, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn.
Ngày 15/10/2021, tại trụ sở UBND xã Hưng Tây, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây về thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Tại hội nghị, một số người dân vẫn còn băn khoăn đến các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục thực hiện dự án…

Để tiếp tục trả lời, giải quyết các ý kiến còn băn khoăn, các nguyện vọng chính đáng của người dân, đảm bảo sự phù hợp có khoa học và thực tiễn, UBND tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác liên ngành xác minh, rà soát, kiểm tra khoảng cách an toàn môi trường, quy trình, thủ tục lĩnh vực tài nguyên, môi trường dự án: Tổ công tác xác minh, rà soát, kiểm tra khoảng cách an toàn môi trường theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND của UBND tỉnh do Sở Xây dựng chủ trì; Tổ công tác xác minh, rà soát quy trình, thủ tục lĩnh vực tài nguyên, môi trường theo Quyết định số 3912/QĐ-UBND của UBND tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây về thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vào sáng 15/10. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

DỰ ÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH

Ngày 26/10/2021, Tổ công tác theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND do Sở Xây dựng chủ trì đã tổ chức công bố quyết định thành lập tổ tại xã Hưng Tây. Tổ công tác cùng đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị tư vấn là Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư xây dựng TV-GROUP và 7 người dân xóm Phúc Điền đã tiến hành xác định các điểm mốc tại hiện trường để đo khoảng cách thực tế từ các điểm mốc tại các khu vực chôn cốt trong dự án đến khu dân cư.

Kết quả, so sánh khoảng cách thực tế đo vẽ với QCVN 01:2021 do Bộ Xây dựng ban hành, thì từ khu dân cư xóm Phúc Điền đến khu cát táng là 377,45m, vượt 277,45m so với QCVN 01:2021. Từ khu dân cư xóm Phúc Điền đến khu cây xanh là 654,52m. Từ khu dân cư xóm Phúc Điền đến khu chôn một lần là 887,7m, vượt 387,7m so với QCVN 01:2021/BXD. Từ khu dân cư xóm Phúc Điền đến khu hung táng là 1.356,84m, vượt 356,84m so với QCVN 01:2021/BXD.

Cùng đó, khoảng cách từ khu dân cư xóm Đại Huệ đến khu hỏa táng là 932,59m, vượt 432,59m so với QCVN 01:2021/BXD. Từ khu hỏa táng đến 3 hộ dân xã Nam Giang (Nam Đàn) là 799,66m, vượt 299,66m so với QCVN 01:2021/BXD. Từ 3 hộ dân xã Nam Giang đến khu cát táng là 799,66m, vượt 699,66m so với QCVN 01:2021/BXD. Từ khu hung táng đến hồ Thạch Tiền tại xã Hưng Yên Nam là 679,05m, vượt 379,05m so với QCVN 01:2021/BXD.

“Đối chiếu với bảng so sánh nêu trên, khoảng cách từ các khu chôn cất trong Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng đến khu dân cư xóm Phúc Điền, xóm Đại Huệ (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên), đến 3 hộ dân xã Nam Giang (Nam Đàn) và đến hồ Thạch Tiền (xã Hưng Yên Nam) đều đảm bảo quy chuẩn hiện hành”, báo cáo của Tổ công tác nêu.

Sơ đồ định vị mốc, xác định khoảng cách từ các khu chôn cất tại nghĩa trang đến khu dân cư xóm Phúc Điền, xóm Đại Huệ (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên), đến 3 hộ dân xã Nam Giang (Nam Đàn) và đến hồ Thạch Tiền (xã Hưng Yên Nam) do Tổ công tác lập.

Song song với đó, Tổ công tác theo Quyết định số 3912/QĐ-UBND do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cũng đã tiến hành rà soát quy trình, thủ tục lĩnh vực tài nguyên, môi trường Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng.

Cụ thể, qua rà soát hồ sơ, thông tin xác minh đối với từng thành phần tham gia hội nghị tham vấn cộng đồng đánh giá tác động môi trường dự án vào ngày 28/8/2019 thì khẳng định, hội nghị do chủ đầu tư và UBND xã chủ trì, có sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQ xã, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ dân cư cùng nhiều người dân xóm Phúc Điền 1, Phúc Điền 2. Hội nghị hôm đó có 12 ý kiến tham gia của người dân và các ý kiến đã được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp. Sau đó, UBND xã Hưng Tây, UBMTTQ xã Hưng Tây đã có văn bản cho ý kiến tham gia đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi chủ đầu tư.

“Chiếu theo Khoản 6, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi , bổ sung tại Mục 6, Khoản 4  Điều 1, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Dự án đã được thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư theo đúng quy định pháp luật”, Tổ công tác khẳng định.

Về chế độ, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, Tổ công tác đã rà soát hồ sơ địa chính liên quan đến khu vực đất đã BTGPMB (hơn 32,7 ha), gồm: Bản đồ 299, Bản đồ lâm nghiệp đo năm 1998, Bản đồ địa chính đo đạc năm 2000; Trích lục đo GPMB năm 2020 phục vụ công tác bồi thường GPMB của dự án. Tổ công tác khẳng định, trong hơn 32,7 ha đã bồi thường GPMB không thể hiện là đất của các hộ gia đình, cá nhân.

Về nguồn gốc đất, Tổ công tác khẳng định, ngoài diện tích Dự án VSIP bàn giao sau khi đã khai thác đất theo chủ trương của UBND tỉnh thì phần diện tích còn lại được địa phương xác định là đất do UBND xã Hưng Tây quản lý (không phải quỹ đất công ích 5%). Vì vậy, theo quy định của Luật Đất đai, phần diện tích này không được bồi thường về đất. Về diện tích nuôi trồng thủy sản do hộ dân đã bỏ chi phí đầu tư để cải tạo đất nuôi trồng thủy sản trên đất của UBND xã quản lý nhưng không có hồ sơ xác định chi phí cụ thể, đã được UBND tỉnh cho phép hỗ trợ khác, về cây cối và tài sản trên đất được lập, phê duyệt phương án BTGPMB đúng chế độ, chính sách hiện hành.

Phối cảnh Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Liên quan đến kiến nghị của người dân về việc kiểm tra, rà soát môi trường của một số dự án khác trên địa bàn, Tổ công tác đã trực tiếp tiến hành kiểm tra việc chấp hành bảo vệ pháp luật môi trường đối với các dự án: Trạm trộn bê tông xi măng của Công ty CP kinh doanh tổng hợp Bắc Vinh, dự án khai thác và chế biến đá xây dựng của Công ty TNHH Phú Nguyên Hải, Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam nằm trong KCN VSIP và Công ty CP xử lý môi trường Nghệ An tại xã Hưng Yên Nam.

Ngoài Công ty CP xử lý môi trường Nghệ An tại xã Hưng Yên Nam, đối với 3 dự án còn lại thì phản ánh của người dân về tình trạng phát tán bụi và mùi trong quá trình hoạt động là có cơ sở. Tổ công tác đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục vi phạm và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Riêng Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam còn bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính.

KHỞI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CHÍNH DỰ ÁN TRƯỚC NGÀY 30/11/2021

Ngày 9/11/2021, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chủ trì buổi làm việc về kết quả rà soát, xử lý kiến nghị của người dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây về triển khai Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định, chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng là hoàn toàn đúng đắn, tuân thủ quy định pháp luật, các quy trình thủ tục đầu tư đầy đủ, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Sau khi nghe các tổ công tác liên ngành báo cáo kết quả và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã thống nhất kết quả kiểm tra, xác minh của các tổ công tác liên ngành. Đồng thời, giao UBND huyện Hưng Nguyên chủ trì, phối hợp với các tổ công tác liên ngành công bố công khai kết quả rà soát, trực tiếp giải đáp chi tiết với người dân để nắm, hiểu rõ các thông tin, quy định. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/11/2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng khẳng định, qua đối thoại, kiểm tra xác minh các nội dung, vấn đề còn băn khoăn của người dân, khẳng định chủ trương đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn đúng đắn, tuân thủ quy định pháp luật, các quy trình thủ tục đầu tư đầy đủ, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn.

Để đẩy nhanh việc triển khai hoàn thành dự án phục vụ dân sinh, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về các vấn đề liên quan đến dự án; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm, hiểu rõ, an tâm và ủng hộ việc triển khai dự án.

Chủ đầu tư tập trung các thiết bị, máy móc thi công 24/24h để đảm bảo tiến độ của dự án. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

UBND huyện Hưng Nguyên báo cáo Thường trực Huyện ủy để huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, xóm tích cực vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án; chủ động có các giải pháp cụ thể, phù hợp để giải quyết nguyện vọng…; phối hợp với chủ dự án có các giải pháp hỗ trợ khác và các vấn đề an sinh xã hội cho các người dân, đối tượng bị ảnh hưởng của dự án… đảm bảo để khởi công xây dựng các hạng mục chính của dự án trước ngày 30/11/2021.

Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An tiếp tục tích cực phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Tây có các giải pháp hỗ trợ khác và các vấn đề an sinh xã hội cho người dân, đối tượng bị ảnh hưởng của dự án, hoàn thành việc hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; tập trung nguồn lực khẩn trương thi công xây dựng Nhà hỏa táng, các hạng mục phụ trợ và đường vào dự án đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, tuyệt đối an toàn, rút ngắn thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng sớm nhất.

Theo báo Nghệ An

Tin cùng chuyên mục: