Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm

– Cộng sản nói sẽ làm Việt Nam độc lập tự do: Việt Nam độc lập tự do (02/9/1945).
– Cộng sản nói sẽ đánh thắng Pháp: Pháp thua sấp mặt (07/5/1954).
– Cộng sản nói sẽ đánh cho Mỹ cút đánh, đánh cho ngụy nhào: Mỹ đã cút (29/03/1973: Lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam) và ngụy đã nhào trong ô nhục (tàn quân ngụy cởi áo tụt quần, tranh nhau đu càng tháo chạy 30/4/1975).
– Cộng sản nói sẽ dạy cho bọn bành trướng Bắc Kinh một bài học: Năm 1979 Việt Nam đã đẩy lùi 60 vạn quân Trung Quốc. Quân đội ta đã diệt 62.500 tên địch (bình quân mỗi ngày có 1 trung đoàn Trung Quốc bị loại khỏi vòng chiến); phá hủy 280 xe tăng, xe thiết giáp và 270 xe quân sự các loại, 115 khẩu pháo cối và dàn phóng hỏa tiễn các loại. Trung Quốc đã tiêu hao mất 1,06 triệu quả đạn pháo, 23,8 ngàn tấn đạn, 55 triệu viên đạn cá nhân. Đặng Tiểu Bình tuyên truyền chuẩn bị cho cuộc xâm lược Việt Nam tháng 2/1979 rằng phải “dạy cho Việt Nam một bài học”, nhưng thực tế là Việt Nam đã dạy cho Trung Quốc một bài học.

– Cộng sản nói sẽ giúp nhân dân Campuchia giải phóng khỏi ách Polpot: Polpot bị đánh tan tành, mất ghế ở Liên Hiệp Quốc dù có Mỹ và Trung Quốc bảo vệ.

– Cộng sản nói sẽ phá vỡ bao vây cấm vận: Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (năm 1991), với Mỹ (năm1995).

– Cộng sản nói sẽ làm đất nước hồi sinh và phát triển, nhân dân cơm no áo ấm: Đất nước quả thật hồi sinh.

– Cộng sản nói sẽ đưa Việt Nam thành một tấm gương điển hình để Thế giới học hỏi: Cả Thế giới phải học hỏi Việt Nam về xóa đói giảm nghèo.

– Cộng sản nói Việt Nam sẽ hội nhập sâu rộng với Thế giới: Đất nước quả nhiên hội nhập sâu rộng. Việt Nam đã có quan hệ thương mại với trên 200 quốc gia, trong đó có khoảng 70 thị trường mà Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu trên 500 triệu USD. Thành viên chủ chốt trong khối Asean. Việt Nam giữ nhiều vị trí quan trọng ở Liên Hiệp Quốc,Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc.

Sưu tầm

Tin cùng chuyên mục: