Khi bè lũ phản động quen miệng nói láo

Đó là những gì được thể hiện qua buổi hội luận về nhân quyền của Việt Tân nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bản Tuyên ngôn nhân quyền ra đời.

Những hình ảnh của các thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân trong buổi hội luận

Với thành phần tham gia bao gồm Đỗ Hoàng Điềm, Đặng Hữu Nam, Lê Công Định và Nguyễn Văn Hải (Hải điếu cày), những tên phản động này đã không ngừng tung hứng với nhau về những vấn đề bịa đặt mà chúng đưa ra đối với nhân quyền ở Việt Nam như: “Việt Nam không tôn trọng tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền”; “Đa số người dân VN không biết về quyền mà họ có thể có được được khi Việt Nam tham gia công ước quốc tế về nhân quyền”; “Không có điều nào trong công ước mà Việt Nam ký kết được thực hiện đặc biệt là tự do tôn giáo…”… Hay chúng còn dám khẳng định Luật pháp Việt Nam đều là luật rừng, cho rằng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là sự lừa bịp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Thiết nghĩ, mọi phát ngôn của chúng đưa ra giống như suy nghĩ của những đứa trẻ vậy, thiếu căn cứ, áp đặt suy nghĩ chủ quan và đặc biệt là mang nặng sự định kiến, tư tưởng của những tên phản động. Thậm chí chúng còn bàn luận về phương pháp, cách thức lôi kéo để đưa số lượng người biểu tình trong nước tăng lên, làm thế nào để mở rộng tổ chức, tập hợp đấu tranh cho quyền làm chủ đất nước của nhân dân Việt Nam.

Xin thưa, Nhà nước Việt Nam là thành quả của Cách mạng nhân dân, là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, người dân Việt Nam đang sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc và chúng tôi không hề mong muốn nền dân chủ tư bản mà “quý vị” vẫn mơ hồ, hãy thử nhìn vào cuộc biểu tình “ôn hòa” ở Pháp trong thời gian gần đây và cách mà Chính phủ Pháp xử lý, phải chăng đó là nền “dân chủ” mà “quý vị” cũng như các nhà “dân chủ” mong muốn cho người dân Việt Nam.

Nên chăng, hãy gọi những buổi hội luận của tổ chức phản động Việt Tân và đồng bọn là hội luận tung hứng, xuyên tạc của những kẻ đội bô dân chủ.
#mattrantncpd

Tin cùng chuyên mục: