Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam là hành động ‘có mắt không tròng’ của VOA

Chiến thắng 30/4/1975 đã khép lại một chương đau thương của dân tộc Việt Nam. Ý nghĩa của chiến thắng đó là mang lại thống nhất cho đất nước, hòa bình hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Độc lập dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh là mục tiêu phấn đấu mà Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam luôn được đặt lên hàng đầu và sự phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân tộc đã được thực tế phản ánh đầy đủ. Tuy vậy, những thế lực thù địch, những kẻ nuôi dưỡng ý đồ lật đổ cách mạng ở Việt Nam vẫn chưa bao giờ ngừng những hành động chống phá của chúng. Một trong những thủ đoạn của chúng là lợi dụng những dịp lễ lớn của dân tộc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Mới đây nhân dịp 30/4, trên VOA có loạt bài viết về sự kiện này, trong đó có lồng ý đồ chống phá của các thế lực, cá nhân thù địch thông qua việc đưa ra những đòi hỏi vô lối, những nhận định thiếu chính xác nhằm hướng lái dư luận trong nước, quốc tế theo con đường mà chúng mong muốn.

Cái nhìn lệch lạc của những kẻ bồi bút trên VOA (Ảnh Hải Anh)

Truyền thống Đoàn kết, có thể nói, là “đặc sản” của dân tộc Việt Nam. Ở vị trí địa chính trị của mình, lịch sử đã chứng tỏ Việt Nam luôn bị các thế lực khác nhòm ngó, muốn xâm chiếm. Việt Nam là một nước nhỏ, đất đai hẹp, dân số không đông nên để chống lại kẻ thù luôn rình rập xâm lấn, từ thuở lập nước đến nay, chúng ta luôn lấy đoàn kết dân tộc là gốc cho mọi thắng lợi của mình. Từ truyền thuyết “trăm trứng” đến “tướng sĩ một lòng phụ tử / hòa nước chung chén rượu ngọt ngào”, …, đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay là  “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”; truyền thống đoàn kết
của dân tộc ta chính là gốc rễ của mọi thắng lợi trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Việc đòi hỏi Nhà nước Việt Nam phải đầu tư, tu sửa lại nghĩa trang nhân dân Bình Dương là một đòi hỏi vô lối. Nghĩa trang nhân dân Bình Dương, trước đây là nơi yên nghỉ của khoảng 16 nghìn binh sĩ đã tử nạn của chế độ Việt Nam cộng hòa, sau 30/4/1975, nghĩa trang này được giao cho Quân khu 7 quản lý, trong thời gian này thân nhân các tử sĩ vẫn có thể đến để thắp nhang người thân của mình. Ngày 27/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1568/QĐ-TTg “Về việc bàn giao đất khu vực nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương”, trong đó có nội dung “Giao Chủ tịch tỉnh Bình Dương: … 2. Chỉ đạo việc quản lý khu nghĩa địa Bình An bình thường như các nghĩa địa khác theo quy định của pháp luật”. Như vậy Quyết định 1568 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những điều cụ thể hóa chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  mọi người dân đều có thể được thực hiện các việc có liên quan đến người đã khuất ở nghĩa trang Bình An theo đúng pháp luật và truyền thống của người Việt. Việc đòi hỏi Nhà nước Việt Nam phải ‘trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa’ coi như là “cử chỉ hòa hợp hòa giải” là điều hết
sức phi lý. Việc lợi dụng phát ngôn thiếu hiểu biết của những người đã từng ở “phía bên kia” của VOA, thực chất là một âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Chúng muốn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy yếu đi truyền thống đoàn kết của dân tộc ta. Thực tế cho thấy đó là hành động “có mắt” mà “như mù” của họ.

VNTL

Tin cùng chuyên mục: