thử đăng 1

Trong 205 người được lập danh sách tại vòng hiệp thương lần thứ 2 của UB Trung ương MTTQ Việt Nam để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội có nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước…

Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức sáng 18/3/2021 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối Chính phủ - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của UB Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến về 205 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương.

Theo kế hoạch, tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 207 đại biểu. Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 205 người.

Theo danh sách hiệp thương được thông qua, trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội có 17 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Bí thư Trung ương Đảng cũng như nhiều Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại được giới thiệu ứng cử tại những cơ quan khác nơi công tác đương nhiệm. Như, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ở khối Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử ở khối Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu ứng cử ở khối Quốc hội…

Cụ thể, khối cơ quan Đảng: Có 11 người, trong đó 7 Ủy viên Bộ Chính gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Nội Chính T.Ư Phan Đình Trạc và Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú.

Tin cùng chuyên mục: