Cựu thủ tướng Nhật TSUYOSHI INUKAI đối thoại với TÔN TRUNG SƠN về VIỆT NAM

Chuyện kể rằng, trong một bữa tiệc thiết đãi Tôn Trung Sơn ở Tokyo vào năm 1911, chủ bữa tiệc Tsuyoshi Inukai (thủ tướng Nhật Bản từ 1931 đến 1932) hỏi Tôn Trung Sơn:
Ảnh: Tôn Trung Sơn và Tsuyoshi Inukai
– Ngài nghĩ gì về người Việt Nam?
Tôn Trung Sơn đã trả lời:
– Người Việt Nam có căn tính nô lệ, xưa họ bị chúng tôi thống trị nay lại bị người Pháp thống trị, họ không thể có một tương lai thực sự sáng sủa.
Inukai nói:
– Tôi không đồng ý với ngài về điểm này. Mặc dù hiện nay họ chưa độc lập, họ đã là dân tộc duy nhất trong nhóm Bách Việt chống lại thành công quá trình Hán hóa. Một dân tộc như vậy sớm muộn cũng giành được độc lập của chính mình.
Tôn Trung Sơn đã đỏ mặt vì hiểu Inukai biết rõ ông ta là người Quảng Châu, lại là người dân tộc bị Trung Quốc hóa đến mức mất đi hoàn toàn bản sắc văn hóa của mình, tự coi mình là người Trung Quốc.
(Nguồn: st)

Tin cùng chuyên mục: