“Ngoại giao cây tre” Việt Nam thấm đượm tâm hồn cốt cách, khí phách dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn

Tin cùng chuyên mục: