Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan?

Ông Trần Ngọc Việt - Phó Chủ tịch CLB Tình Người (người ngồi bên trái) và ông Nguyễn Vinh Hiển (người đứng) - Phó Chủ tịch CLB Tình người trong buổi làm việc với PV Lao Động. Ảnh: PV
Ông Trần Ngọc Việt – Phó Chủ tịch CLB Tình Người (người ngồi bên trái) và ông Nguyễn Vinh Hiển (người đứng) – Phó Chủ tịch CLB Tình người trong buổi làm việc với PV. Ảnh: PV

Tin cùng chuyên mục: