Linh mục Nguyễn Văn Thương kẻ nối gót phản bội Tổ quốc

Trong hai tháng gần đây quá trình giảng lễ tại nhà thờ, tại Giáo xứ Trang Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An, LM Nguyễn Văn Thương liên tục có những động thái rao giảng và đưa ra các quyết định mà như bà con giáo dân phản ánh lại là tuyên chiến với Đảng Cộng Sản và chế độ Việt Nam. Cụ thể LM Thương đã cấm hai giáo dân của giáo xứ là đảng viên đi lễ nhà thờ và yêu cầu 2 người này viết đơn xin ra khỏi đảng.

Linh mục Thương (bên phải) cùng giám mục Nguyễn Thái Hợp chủ trì thánh lễ

Và mới đây, LM Thương lại tiếp tục chỉ đạo làm bảng tin của nhà thờ giáo xứ với nội dung: “Vạ tuyệt thông của giáo hội giành cho người theo cộng sản”, trong đó đề cập: “Hợp tác với Cộng Sản là đương nhiên bị khai trừ khỏi Giáo Hội, Học thuyết Cộng Sản (CS) là một quái thai của nhân loại trong thế kỷ 19 và 20….”.

Nhà thờ giáo xứ Tràng Đen

Với hành vi và hoạt động trên, LM Thương không những vi phạm về Luật tín ngưỡng Tôn giáo, mà còn đi ngược đường hướng, giáo lý, giáo luật của đạo Thiên Chúa, trái với chức trách, bổn phận của chức sắc tôn giáo. “Thiên chúa toàn năng đã dạy chúng ta cần tôn trọng quyền bính, không chống lại bất cứ chế độ nào bởi căn bản, quyền bính do thiên chúa thiết lập, để đảm bảo cho xã hội, trong đó có giáo hội Công giáo chúng ta phát triển trong một trật tự có định hướng”.

Nên chăng, Đã đến lúc pháp luật phải được thực thi, giáo luật phải được thi hành để làm nghiêm phép nước và làm trong sạch hình ảnh khiêm nhường, bác ái của người theo đạo mà Đức Ki-tô đã truyền dạy cho hậu thế. Câu hỏi này, xin được gửi đến Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long Giám mục Giáo phận Vinh.

Sự kiện và nhân chứng

Tin cùng chuyên mục: