Rớt mộng về một “miền đất hứa”

“Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng” – đó là nhan đề bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm) sau những tháng ngày hoạt động chống phá Tổ quốc để đến được “miền đất hứa”, nơi có tượng Nữ Thần Tự Do.

Tin cùng chuyên mục: