Vạch trần bộ mặt các tổ chức khủng bố lén lút hoạt động tại VN: Việt Tân và những chiêu bài kích động gây bất ổn xã hội

Hai tên khủng bố Việt Tân Hoàng Đức Bình và Thái Văn Dung cấu kết với linh mục Đặng Hữu Nam để lợi dụng sự kiện Fomorsa quậy phá trong năm 2016 và 2017

Tin cùng chuyên mục: