Chủ động đấu tranh với các thế lực xấu phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại càng đẩy mạnh việc xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, cổ xúy cho một số đối tượng tự xưng là “nhà dân chủ” tự ứng cử, nói xấu các nhân sự ứng cử, kêu gọi “tẩy chay bầu cử”… Đáng chú ý, facebook “Tran Quoc Khanh”, “Lê Dũng Vova”, “Lê Trọng Hùng” và “Lê Chí Thành” đã lợi dụng việc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp để chống phá cuộc bầu cử, thông qua các diễn đàn trên mạng xã hội để “quảng bá” tranh cử, tung tin xuyên tạc bịa đặt về cuộc bầu cử… Ngày 29/3/2021, Công an thành phố Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với bị can Lê Trọng Hùng về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng lợi dụng cuộc bầu cử để thực hiện hành vi chống phá chế độ.

Lợi dụng cơ quan chức năng bắt Lê Trọng Hùng, Đài Á Châu tự do (RFA) lại xuyên tạc về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, số đối tượng cực đoan, chống đối tiếp tục tiếp tục lợi dụng các trang mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền tài liệu, thông tin xấu độc, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có một số tài khoản như “Hoài Thạch Sơn”, “Nguyễn Đức Nhân”, “Nguyễn Nghĩa”, “Chương Nguyễn”, “Nguyễn Ngọc Định”, “Bac Nguyen Cong”… tiếp tục lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội và một số vụ việc của tỉnh khác để xuyên tạc, kích động, phát tán thông tin, luận điệu sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, đã xuất hiện tình trạng sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin có nội dung chưa được kiểm chứng, hạ uy tín một số nhân sự ứng cử, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, đã xuất hiện những “lời vận động” cử tri không đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyền bầu cử đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, đó chính là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực của nhà nước. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Tất cả những hành vi “tẩy chay bầu cử” hoặc vận động cử tri không đi bầu cử là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân.

Để kịp thời ngăn chặn, làm thất bại các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường theo dõi, phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử, thông tin xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến cuộc bầu cử được dư luận quan tâm, giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời chỉ đạo, phối hợp, tổ chức lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, nhất là các đối tượng đăng tải, tán phát thông tin xấu độc, không đúng sự thật về cuộc bầu cử trên internet, mạng xã hội thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: trên hệ thống truyền thanh FM ở cơ sở, các loại hình báo chí, pa-nô, áp phích, tranh cổ động, mạng xã hội, xe phát thanh lưu động, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên… để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đề cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu kích động tụ tập đông người, kiên quyết không để các thế lực xấu, thù địch lôi kéo tham gia vào các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; vận động những người có uy tín trong xã hội như: đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản… tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và vai trò “hạt nhân” lãnh đạo ở cơ sở, chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, chống phá cuộc bầu cử, gắn với tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống phản ánh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong toàn dân hưởng ứng, tham gia cuộc bầu cử có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng sắp tới.

Thái Nguyễn

Tin cùng chuyên mục: