Đập tan luận điệu xuyên tạc trắng trợn về công cuộc chống tham nhũng

Gần đây, trên một số diễn đàn và trang Facebook đã đăng tải lập luận đầy tính công kích, lệch lạc của Nguyễn Quang A khi nói về công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Việt Nam. Qua đây, một lần nữa chúng ta thấy được bản chất chống đối, phản động của Nguyễn Quang A.

Nguyễn Quang A

Theo thông tin được lan truyền, Nguyễn Quang A đã đưa ra những thông tin xuyên tạc một cách trắng trợn bản chất Nhà nước Việt Nam nói chung và công cuộc đấu tranh chống tham nhũng nói riêng. Nguyễn Quang A rêu rao: “Tôi cũng phải nói thẳng ngay là chuyện người ta gọi là chống tham nhũng thực sự là đấu đá nội bộ thôi. Không thể chống tham nhũng ở trong thể chế như thế này”, “”Bản thân bộ máy này đẻ ra tham nhũng, hay nói là cái lò này là lò đẻ ra tham nhũng thì phải vứt cái lò đẻ ra tham nhũng này đi, chứ không phải là đốt những kẻ tham nhũng, bởi vì không bao giờ đốt hết được cả, hết tên này thì nó sẽ sinh ra tên khác”. Rõ ràng, hành vi xuyên tạc tình hình đất nước của Nguyễn Quang A đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Việt Nam, xâm hại đến tình hình an ninh đất nước.

Nguyễn Quang A: Từ “hạt giống đỏ” đến kẻ cơ hội chính trị

Đối với những người quan tâm đến lĩnh vực chính trị nói chung và hoạt động đấu tranh chống lại những kẻ phản động, cơ hội chính trị nói riêng có lẽ không quá xa lạ gì với cái tên Nguyễn Quang A. Bố của ông là liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến trống Pháp. Từng đươc coi là “hạt giống đỏ” của đất nước, năm 1965 Quang A được nhà nước cử đi học đại học tại Hungary ngành vô tuyến điện.

Sau đó, Nguyễn Quang A về nước làm việc một thời gian rồi tiếp tục đi học Tiến sĩ khoa học tại nước ngoài. Chỉ xét về học hàm, học vị và trình độ chuyên môn, có thể thấy Nguyễn Quang A là một người rất giỏi. Vậy nhưng đáng buồn thay, cái giỏi này lại không được Nguyễn Quang A cống hiến cho đất nước.

Dù được Đảng, Nhà nước, Nhân dân cử đi học tại nước ngoài để về phục vụ quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, Nguyễn Quang A lại không biết rõ bản thân mình là ai, tự cho mình quyền chà đạp, phán xét chế độ, phán xét sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Năm 2015, Nguyễn Quang A cùng một số đối tượng cơ hội chính trị khác đã đưa ra thư ngỏ với yêu sách đòi “đổi tên Đảng (không gọi là Đảng Cộng sản) đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp” đồng thời nêu ý kiến “thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin”. Qua đây có thể thấy, ý thức thù hằn, chống đối của Nguyễn Quang A đối với chế độ ta là vô cùng sâu sắc.

Đập tan những lập luận trắng trợn của Nguyễn Quang A

Những bình luận gần đây của Nguyễn Quan A về vấn đề chống tham nhũng tại Việt Nam, có thể khẳng định một điều rằng ý thức chống đối của Nguyễn Quang A với Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ cộng sản ở Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút.

Thực tiễn cho thấy công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của nước ta thời gian qua được thực hiện vô cùng mạnh mẽ. Biểu hiện là hàng loạt vụ án tham nhũng đã được làm rõ, rất nhiều quan chức cấp cao đã bị đưa ra đứng trước vành móng ngựa. Tuy nhiên, Nguyễn Quang A đã phủ nhận một cách sạch trơn thành quả của công tác đấu tranh chống tham nhũng của nước ta. Thậm chí, vị “tiến sĩ” này còn trắng trợn vu khống đây chỉ là cuộc đấu đá nội bộ, bản thân bộ máy này đẻ ra tham nhũng.

Suy cho cùng, mục đích của Nguyễn Quang A cũng chỉ là nhằm công kích Đảng, Nhà nước và tìm cách xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ hiện nay của chúng ta. Đây cũng là mục đích chung của các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị.

Nói về tham nhũng, chúng ta phải thấy rằng một khi nhà nước vẫn tồn tại thì tham nhũng vẫn có nguy cơ xảy ra. Không chỉ riêng nhà nước Việt Nam mà ở tất cả các nhà nước trên thế giới, không phân biệt đều tồn tại hiện tượng tham nhũng. Vấn đề chỉ là tham nhũng được biểu hiện ra bên ngoài như thế nào, tính chất, mức độ ra sao mà thôi.

Với Nhà nước ta, tham nhũng được xác định là giặc nội xâm vì thời gian qua, các vụ việc tham nhũng xảy ra gây rất nhiều thiệt hại. Nhận thức được việc này, chúng ta đã đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đấu tranh chống tham nhũng không phải là đấu đá nội bộ mà đó là cuộc chiến giữa những người hết lòng phụng sự nhân dân với những người lợi dụng quyền lực của nhân dân để mưu lợi cá nhân, xâm hại đến các lợi ích chung của nhà nước.

Không chỉ riêng Nguyễn Quang A mà rất nhiều đối tương cơ hội chính trị khác cũng đang đẩy mạnh công kích chống phá cuộc đấu tranh chống tham nhũng của nước ta. Suy cho cùng, bản thân những kẻ này nhận thức được nếu cuộc đấu tranh chống tham nhũng thành công thì uy tín của Đảng sẽ được tiếp tục nâng cao, sức mạnh của nhà nước sẽ được củng cố. Khi đó, bản thân các đối tượng sẽ không có cơ hội chống phá, không thể đạt được những mưu đồ đen tối cá nhân.

Tùng Lâm (TH)/ngonco.net

Tin cùng chuyên mục: