Từ Bùi Tín nghĩ đến giấc mơ “xa xỉ” của Nguyễn Văn Đài

Xin giới thiệu với Nguyễn Văn Đài, đây là Bùi Tín, một người từng là cán bộ cao cấp, có gia thế nhưng vì bản chất cơ hội chính trị mà đánh mất tất cả.
Chân dung tên phản quốc Bùi Tín
Vào thời kỳ hệ thống XHCN bị khủng hoảng, đất nước gặp nhiều khó khăn, Bùi Tín những tưởng chế độ tại Việt Nam sẽ giống như Liên Xô và Đông Âu nên tìm cách trốn ở lại Pháp, quay lưng chống lại Nhà nước và Nhân dân để tìm kiếm một vai trò, vị trí mới trong “chế độ mới”. Tuy nhiên, cái sự chờ một tí của Bùi Tín trong mỏi mòn, dù gắng sống vô nghĩa đến 91 tuổi nhưng Bùi Tín vẫn chết cô đơn ở Pháp mà chế độ ở Việt Nam vẫn chưa hề lung lay.
Từ ngày trốn ở lại Pháp cho đến nay sắp được 5 lần giỗ nhưng tro cốt Bùi Tín vẫn không được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Tầm Bùi Tín dù là tro bụi còn chưa có hi vọng về được nước thì tầm tầm thường Nguyễn Văn Đài, mới ăn qua cái sinh nhật tuổi 54 mà đã hi vọng được sớm ăn sinh nhật ở Hà Nội thì thật là hão huyền. Không phải một ngày không xa sẽ được ăn sinh nhật tại Hà Nội mà đó là không bao giờ.
Giấc mơ viển vong của tên phản quốc lưu vong Nguyễn Văn Đài
Chẳng may Nguyễn Văn Đài sống đến 91 tuổi như Bùi Tín thì kết quả cũng giống Bùi Tín mà thôi, bước chân đi cấm kỳ trở lại.
Xác định rõ như thế Nguyễn Văn Đài nhé, nhưng thỉnh thoảng cứ mơ ước đi cho Nhân dân trong nước được giải trí.
TTQ

Tin cùng chuyên mục: